Arbeta,

vänta,

få lön.

Mer produktiva och engagerade medarbetare med flexibel lön från Cappy. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att öka dina medarbetares fokus, arbetsglädje och lojalitet.

Lön utan väntan. Som det borde vara.

Bra för medarbetarna, bra för dig!

Låt oss hjälpa dig sätta dina medarbetare först. Tillgång till intjänad lön är en grundläggande förutsättning för finansiell flexibilitet och ett smart sätt att skapa en naturlig koppling mellan arbete, prestation och belöning. Det är en sund och lönsam investering, effekterna talar sitt tydliga språk.

ÖKAD
PRODUKTIVITET
MINSKAD
PERSONALOMSÄTTNING
MINSKAD
FRÅNVARO

Som om inte det är nog så säger sig över 80 % av anställda vara mer villiga att byta till en arbetsgivare som erbjuder flexibel tillgång till intjänad lön.

Vad är flexibel lön från Cappy?

Cappy är en tjänst riktad till arbetsgivare som vill sätta medarbetarnas motivation till arbetet i fokus för att skapa förutsättningar för ökad produktivitet samt minskad frånvaro och personalomsättning.

Via en användarvänlig app får dina medarbetare:

Flexibel tillgång till intjänad lön skapar en naturlig koppling mellan arbetsinsats och belöning.

Ett smart och enkelt sätt att motivera dina medarbetare till ökad närvaro och ett större engagemang som gör dem till lojala, produktiva ambassadörer som älskar att arbeta hos er.

Så fungerar Cappy

Cappy hämtar information om arbetad tid och intjänad lön från dina system för att synliggöra och tillgängliggöra lönen för både timavlönade och månadsavlönade medarbetare.

Medarbetarna loggar säkert in i appen med mobilt BankID för att se sin information om intjänad lön och göra sina uttag.

Alla uttag av intjänad lön mellan lönedagar hanteras av vår tjänst. Pengarna betalas ut direkt från oss till medarbetaren och har ingen påverkan på din likviditet.

Du kör som vanligt lön på lönedagen och då regleras automatiskt balansen mellan intjänad lön och tidigare uttag innan lönen betalas ut till medarbetaren. Hela processen sker med automatik och med minimal administration av löneavdelningen.

Med Cappy är det enkelt för dig som arbetsgivare att hjälpa dina medarbetare få tillgång till sin lön och bli mer motiverade till arbetet.

Arbetsgivare

Löneutbetalning som vanligt på ordinarie lönedagar. Cappy gör en automatisk reglering av uttagen.

Medarbetare

Vid behov gör medarbetaren ett enkelt och snabbt uttag av redan intjänad lön via Cappy.

Flexibel lön är den nya tidens förmån – ge dina medarbetare en direkt koppling mellan arbete och lön!

Att erbjuda tillgång till intjänad lön visar på ett hållbart ställningstagande av dig som arbetsgivare och är en tydlig signal om hur viktiga dina anställda är för dig.

Vill du öka produktivitet och medarbetarnöjdhet samtidigt som du minskar frånvaro och personalomsättning, ta kontakt med oss nu!

Användarvänlig mobilapp

Full koll på intjänad lön

Blixtsnabba uttag närsomhelst

Tjänsten är tillgänglig 24/7/365

Minimal administration

Rekommenderad läsning