Lön utan väntan. Som det borde vara.

Mer produktiva och engagerade medarbetare med flexibel lön från Cappy. Ett enkelt och kostnadseffektivt sätt att öka dina medarbetares fokus, arbetsglädje och lojalitet.

Bra för medarbetarna, bra för dig!

Låt oss hjälpa dig sätta dina medarbetare först. Tillgång till intjänad lön är en grundläggande förutsättning för finansiell flexibilitet och ett smart sätt att skapa en naturlig koppling mellan arbete, prestation och belöning. Det är en sund och lönsam investering, effekterna talar sitt tydliga språk.

ÖKAD
PRODUKTIVITET
MINSKAD
PERSONALOMSÄTTNING
MINSKAD
FRÅNVARO

Som om inte det är nog så säger sig över 80 % av anställda vara mer villiga att byta till en arbetsgivare som erbjuder flexibel tillgång till intjänad lön.

Vad är flexibel lön från Cappy?

Cappy är en tjänst riktad till arbetsgivare som vill sätta medarbetarnas motivation till arbetet i fokus för att skapa förutsättningar för ökad produktivitet samt minskad frånvaro och personalomsättning.

Via en användarvänlig app får dina medarbetare:

Flexibel tillgång till intjänad lön skapar en naturlig koppling mellan arbetsinsats och belöning.

Ett smart och enkelt sätt att motivera dina medarbetare till ökad närvaro och ett större engagemang som gör dem till lojala, produktiva ambassadörer som älskar att arbeta hos er.

Så fungerar Cappy

Cappy hämtar information om arbetad tid och intjänad lön från era system för att synliggöra och tillgängliggöra lönen för både timavlönade och månadsavlönade medarbetare.

Medarbetarna loggar säkert in i appen med mobilt BankID och vi använder Swish så att utbetalningarna endast tar några sekunder.

Alla uttag av intjänad lön mellan lönedagar hanteras av vår tjänst och belastar inte din likviditet eller förändrar befintliga lönerutiner. På lönedagen regleras automatiskt balansen mellan lön och tidigare uttag innan lönen betalas ut till medarbetaren. Helt utan belastning eller extra administration av löneavdelningen.

Med Cappy är det enkelt för dig som arbetsgivare att hjälpa dina medarbetare till bättre ekonomisk hälsa och ökad arbetsglädje.

Arbetsgivare

Löneutbetalningen sker på ordinarie lönedagar. Cappy gör en automatisk reglering av uttagen.

Medarbetare

Vid behov gör medarbetaren ett smidigt uttag av redan intjänad lön via Cappy.

Den nya tidens förmån – ge dina medarbetare en direkt koppling mellan arbete och lön!

Att erbjuda tillgång till intjänad lön visar på ett hållbart ställningstagande av dig som arbetsgivare och är en tydlig signal om hur viktiga dina anställda är för dig.

Vill du öka produktivitet och medarbetarnöjdhet samtidigt som du minskar frånvaro och personalomsättning, ta kontakt med oss nu!

Medarbetarna laddar ner appen

Ingen extra administration

Oförändrad lönehantering

Påverkar inte företagets likviditet

Tjänsten är tillgänglig 24/7/365

Rekommenderad läsning