Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Cappy och flexibel lön.

För arbetsgivare

Varför är flexibel lön viktigt och hur enkelt är det att implementera?

Cappy är en tjänst för att erbjuda flexibel lön till medarbetare. Tjänsten ger medarbetare löpande koll på arbetad tid och intjänad lön, samt möjlighet att ta ut en del av sin intjänade lön när man behöver den och mellan ordinarie lönedagar.

Cappy gör det möjligt för dig att hjälpa dina medarbetare till en bättre ekonomisk flexibilitet. Med tillgång till intjänad lön när de behöver den och en starkare koppling mellan arbete och belöning ökar deras förtroende och engagemang för dig som arbetsgivare.

Det gör det lättare att attrahera nya medarbetare, behålla befintliga medarbetare, samt öka motivation, närvaro och produktivitet för hela din verksamhet. Vi hjälper dig att sätta mål och följa upp effekterna av Cappy på dina medarbetare och din verksamhet.

Cappy samarbetar med arbetsgivare och använder information om arbetad tid och lön för att erbjuda flexibel lön till medarbetare. Det integreras med befintliga system och det finns ingen uppstartskostnad för att erbjuda flexibel lön med Cappy.

Vanligtvis är 50 % eller upp till 20 000 kr av medarbetarens intjänade lön tillgänglig för uttag mellan lönedagar, men detta är något vi bestämmer tillsammans vid uppsättning av tjänsten.

Det gör Cappy. Vi står för all hantering och likviditet kring uttag av intjänad lön vid uttagstillfället.

Arbetsgivare kan enkelt logga in i Cappys kundportal och hantera medarbetare som har skuld eller förbehållsbelopp. Det går även att begränsa hur stor del av intjänad lön som är tillgängligt för uttag.

Endast personnummer och grundläggande information om arbetstid och lön behövs för att vi ska kunna koppla ihop systemen, räkna ut intjänad lön och erbjuda tjänsten till medarbetaren.

All informationsdelning sker enligt en förutbestämd process, med högsta säkerhet och i enlighet med gällande lagar som GDPR. Integrationerna sker direkt eller via API.

Cappy och flexibel lön fungerar precis lika bra och på samma sätt för timavlönade som för månadsavlönade medarbetare.

Tjänsten har dessutom stöd för både förskottslön (innevarande månad) och efterskottslön (efterföljande månad).

Cappy är en tjänst som gör det enkelt för arbetsgivare att erbjuda flexibel lön till medarbetare. Arbetsgivaren behåller allt arbetsgivaransvar och gör utbetalning av lön på ordinarie lönedagar medan Cappy tillgängliggör information om lön och hanterar alla uttag av intjänad lön som sker mellan lönedagar. 

Nej, dina medarbetare får tillgång till sina pengar när de behöver dem vilket gör att de kan undvika kostsamma lån och krediter som försvårar deras budgetering och ekonomi långsiktigt. Med minskade skulder blir det i stället enklare att börja spara, tex till en buffert eller till pensionen.

För medarbetare

Hur fungerar egentligen flexibel lön och hur enkelt är det att göra uttag?

Cappy är en tjänst för att erbjuda flexibel lön till dig som medarbetare. Tjänsten ger dig löpande koll på din arbetade tid och intjänade lön, samt möjlighet att ta ut en del av din intjänade lön när du behöver den och mellan ordinarie lönedagar. Allt tillgängligt för dig dygnet runt, alla dagar om året, i en användarvänlig mobilapp.

Cappy ger dig kontroll över din lön, en starkare koppling mellan arbete och belöning, samt en trygghet i att du kan använda dina pengar på dina villkor och när du behöver dem.

  • Du slipper vänta på lönen eller oroa dig för obetalda och oförutsedda utgifter mellan lönedagarna.
  • Du kan använda dina egna intjänande pengar så snart du tjänat in dem istället för att ta dyra lån.
  • Du slipper bli överraskad över hur mycket eller lite lön du får vid den vanliga löneutbetalningen.
  • Du ser direkt kopplingen mellan arbete och lön.

Alla medarbetare hos anslutna arbetsgivare! Om din arbetsgivare ännu inte erbjuder Cappy som förmån, tipsa dem gärna om oss.

Cappy-appen finns för både iOS och Android och går att hämta direkt från Apple App Store och Google Play Store.

Läs mer och ladda ner appen till din mobiltelefon för att komma igång.

Öppna Cappy-appen på din mobiltelefon och tryck på logga in. Följ instruktionerna i BankID-appen för att logga in till ditt Cappy-konto. 

Vi stöder endast Mobilt BankID installerat på samma enhet som du använder för att logga in i appen.

Så snart din arbetsgivare anslutit sig till Cappy kan du ladda ner appen till din mobiltelefon. Du loggar säkert in i appen med BankID och anger där sedan ditt mobilnummer som är kopplat till Swish så att vi kan göra snabba utbetalningar av uttag och lön till dig.

Slutligen behöver din arbetsgivare aktivera dig, det kan ske direkt men ibland ta några dagar så ha lite tålamod. När aktiveringen är klar får du en notifiering att tjänsten är klar att använda. Ibland sker dock aktiveringen före lanseringsdatumet vilket innebär att det kan vara en inledande period där du kan se hur mycket du arbetat och tjänat in men inte göra några uttag.

Ibland kan det också dröja en liten stund innan all information om din tid och lön blir tillgänglig i systemet.

Så snart tjänsten är lanserad för din arbetsgivare och informationen lästs in så är alla funktioner i appen tillgängliga och du har full kontroll över din lön.

Ingen fara, Cappy fungerar utmärkt även om man har olika mobilnummer för samtal/SMS och Swish.

Du behöver dock kunna ta emot ett SMS på ditt Swish-kopplade mobilnummer så att vi ska kunna verifiera att du äger det nummer du anger för Swish och att det är korrekt.

Detta gör du enklast med ett SIM-kort för det abonnemang som hör till ditt Swish-nummer, alternativt via en webbportal som din operatör tillhandahåller.

Kontakta kundservice om du behöver hjälp att aktivera ett alternativt mobilnummer för Swish-utbetalningar med Cappy.

Nej, det här är inte ett lån. Med Cappy hoppas vi att du kan undvika att behöva ta lån och istället använda dina redan intjänade pengar som ännu inte har betalats ut till dig.

När din arbetsgivare anslutit sig till Cappy kan du se arbetad tid och intjänad lön direkt i appen. Där kan du enkelt göra uttag som betalas ut direkt till ditt bankkonto med Swish.

För varje löneperiod kan du få tillgång till en del av din intjänade lön, vanligtvis 50 % eller upp till 20 000 kr, och ta ut pengarna direkt i appen med Swish. Gränsen för hur mycket som du kan ta ut sätts av din arbetsgivare. Minsta tillåtna belopp per uttag är normalt 100 kr.

När din arbetsgivare anslutit sig till Cappy är det enda du behöver utöver Cappy-appen BankID och Swish för att kunna få koll på din lön och göra säkra och snabba uttag av intjänad lön när du behöver den.

Du kan göra så många eller få uttag du vill så att du kan använda din intjänade lön när du behöver den. Cappy är 100 % frivilligt och ställer inga krav på användning.

Cappys tjänst fungerar dygnet runt alla dagar på året och uttagen sker med Swish så du har pengarna på ditt konto inom bara några sekunder.

Varje uttag är kopplad till intjänad lön för en viss löneperiod och lönedag. Avdrag för eventuella uttag görs automatiskt vid utbetalning av lön på lönedagen.

Den del av din intjänade lön som du inte tar ut före lönedagen betalas ut som vanligt på den ordinarie lönedagen.

Det finns några situationer som gör att uttagsfunktionen i Cappy är pausad under kortare perioder. Detta beror på administrativa och skattetekniska orsaker och ser olika ut för olika arbetsgivare.

Har du fler frågor om varför uttagsfunktionen kan vara pausad, kontakta kundservice.

All identifiering och signering använder BankID för att säkerställa högsta möjliga säkerhet. Utbetalning med Swish Payout garanterar att personnummer och mobilnummer stämmer överens så att betalning alltid går till rätt person. Vi använder kryptering och skyddar all information som skickas och lagras i tjänsten. 

Nej, Cappy är inget lån eller kredit utan ger dig tillgång till redan intjänad lön så det behövs ingen kreditupplysning.

Om din intjänade lön inte uppdateras, kolla så att du har rapporterat och registrerat din arbetstid korrekt hos din arbetsgivare.

Informationen i appen kan vara fördröjd beroende på när och hur du arbetat och rapporterat din arbetstid, samt om din chef behöver attestera tiden innan den kan användas i Cappy-appen.

Ibland kan det vara så att intjänad lön i appen inte stämmer överens med din förväntan, det är alltid en uppskattning och beräkning baserat på information om tid, lön och skatt som vi får från din arbetsgivare och det är naturligt att det finns en viss differens.

Den intjänade lönen som visas i appen inkluderar vanligtvis endast grundlön från timlön och månadslön som rapporterats från din arbetsgivare.

Appen och specifikationen visar olika delar av din inkomst, och dina transaktioner i Cappy-appen reflekteras inte alltid på lönespecifikationen. Uttag som görs samma månad som lönen betalas ut ser du bara i appen medan uttag som görs tidigare kommer med på din lönespecifikation.

Lönespecifikationen visar total lön, inklusive eventuella tillägg och avvikelser som sjuklön och semesterlön, samt avdrag för skatt och övriga avgifter. Här ser du även förtida uttag på denna lön som gjorts under föregående månad.

Cappy-appen visar nettolön för timavlönat- och månadsavlönat arbete, inklusive OB och avvikelser när det är möjligt. I appen ser du även alla eventuella uttag med Cappy och tillhörande uttagsavgifter, oavsett när i tid de gjorts.

Du som medarbetare gör alltid uttagen med nettobelopp och får hela det belopp du valt utbetalt till ditt konto.

Beroende på när uttagen gjorts hanteras de olika av skattetekniska skäl. Allt detta hanterar Cappy och informationen om dina uttag är alltid tillgänglig i appen.

När du använder Cappy behöver du se till att du hela tiden har ett uppdaterat och aktuellt Swish-nummer kopplat i appen. Om du byter bank, bankkonto eller på annat sätt gör förändringar utan att byta Swish-nummer behöver du inte göra några uppdateringar för Cappy.

Cappy har stöd för att hantera lön från flera olika arbetsgivare. Alla arbetsgivare som är anslutna till Cappy och där du har en inkomst kommer synas i appen och du kan enkelt välja vilken arbetsgivare du vill se och ta ut intjänad lön ifrån.

Den vanligaste anledningen till försenad löneutbetalning är att ditt Swish-nummer inte stämmer. Dubbelkolla att det är korrekt och kontakta kundservice så hjälper vi dig att lösa löneutbetalningen så snabbt som möjligt.

Om du avslutar en anställning och inte längre har någon arbetsgivare som erbjuder Cappy behåller du ditt konto och möjligheten att se din historik i appen. Om en framtida arbetsgivare erbjuder Cappy kan du fortsätta att använda appen som tidigare.

Om du ska byta arbetsgivare till en som ännu inte erbjuder Cappy, eller av annan anledning vill avsluta tjänsten, så hittar du det under inställningar i appen.

Om du har frågor om hur du avslutar ditt konto, kontakta kundservice så hjälper vi dig vidare.

Hittar du inte det svar du letar efter?

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

Rekommenderad läsning