Vanliga frågor och svar

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om Cappy och flexibel lön.

För arbetsgivare

Varför är flexibel lön viktigt och hur enkelt är det att implementera?

Cappy är en tjänst för att erbjuda flexibel lön till medarbetare. Tjänsten ger medarbetare löpande koll på arbetad tid och intjänad lön, samt möjlighet att ta ut en del av sin intjänade lön när man behöver den och mellan ordinarie lönedagar.

Cappy gör det möjligt för dig att hjälpa dina medarbetare till en bättre ekonomisk flexibilitet och hälsa. Med tillgång till intjänad lön när de behöver den och en starkare koppling mellan arbete och belöning ökar deras förtroende och engagemang för dig som arbetsgivare.

Det gör det lättare att attrahera nya medarbetare, behålla befintliga medarbetare, samt öka motivation, närvaro och produktivitet för hela din verksamhet. Vi hjälper dig att sätta mål och följa upp effekterna av Cappy på dina medarbetare och din verksamhet.

Cappy samarbetar med arbetsgivare och använder information om arbetad tid och lön för att erbjuda flexibel lön till medarbetare. Det integreras med befintliga system och det finns ingen uppstartskostnad för att erbjuda flexibel lön som ekonomisk förmån.

Det gör Cappy. Vi står för all hantering och likviditet kring uttag av intjänad lön vid uttagstillfället.

Arbetsgivare kan enkelt logga in i Cappys kundportal och hantera medarbetare som har skuld eller förbehållsbelopp. Det går även att begränsa hur stor del av intjänad lön som är tillgängligt för uttag.

Endast personnummer och grundläggande information om arbetstid och lön behövs för att vi ska kunna koppla ihop systemen, räkna ut intjänad lön och erbjuda tjänsten till medarbetaren.

All informationsdelning sker enligt en förutbestämd process, med högsta säkerhet och i enlighet med gällande lagar som GDPR. Integrationerna sker direkt eller via API.

Cappy och flexibel lön fungerar precis lika bra och på samma sätt för timavlönade som för månadsavlönade medarbetare.

Cappy är en tjänst som gör det enkelt för arbetsgivare att erbjuda flexibel lön till medarbetare. Arbetsgivaren behåller allt arbetsgivaransvar och gör utbetalning av lön på ordinarie lönedagar medan Cappy tillgängliggör information om lön och hanterar alla uttag av intjänad lön som sker mellan lönedagar. 

Nej, dina medarbetare får tillgång till sina pengar när de behöver vilket gör att de kan undvika kostsamma lån och krediter som försvårar deras budgetering och ekonomi långsiktigt. Med minskade skulder blir det i stället enklare att börja spara, tex till en buffert eller till pensionen.

För medarbetare

Hur fungerar egentligen flexibel lön och hur enkelt är det att göra uttag?

Cappy är en tjänst för att erbjuda flexibel lön till dig som medarbetare. Tjänsten ger dig löpande koll på din arbetade tid och intjänade lön, samt möjlighet att ta ut en del av din intjänade lön när du behöver den och mellan ordinarie lönedagar. Allt tillgängligt för dig dygnet runt i en användarvänlig mobilapp.

Alla medarbetare hos anslutna arbetsgivare! Om din arbetsgivare ännu inte erbjuder Cappy som förmån, tipsa dem gärna om oss.

Så snart din arbetsgivare anslutit sig till Cappy kan du ladda ner appen till din mobiltelefon. Du loggar säkert in i appen med BankID och anger där sedan ditt mobilnummer som är kopplat till Swish så att vi kan göra snabba utbetalningar av uttag och lön till dig.

Slutligen behöver din arbetsgivare aktivera dig, det kan ske direkt men ibland ta några dagar så ha lite tålamod. När aktiveringen är klar får du en notifiering att tjänsten är klar att använda. Ibland sker dock aktiveringen före lanseringsdatumet vilket innebär att det kan vara en inledande period där du kan se hur mycket du arbetat och tjänat in men inte göra några uttag. Så snart tjänsten är lanserad för din arbetsgivare är alla funktioner i appen tillgängliga och du har full kontroll över din lön.

Nej, det här är inte ett lån. Med Cappy hoppas vi att du kan undvika att behöva ta lån och istället använda dina redan intjänade pengar som ännu inte har betalats ut till dig.

När din arbetsgivare anslutit sig till Cappy kan du se arbetad tid och intjänad lön direkt i appen. Där kan du enkelt göra uttag som betalas ut direkt till ditt bankkonto med Swish.

För varje löneperiod kan du få tillgång till en del av din intjänade lön, upp till 50 %, och ta ut pengarna direkt i appen med Swish. Gränsen för hur mycket som du kan ta ut sätts av din arbetsgivare.

När din arbetsgivare anslutit sig till Cappy är det enda du behöver utöver Cappy-appen BankID och Swish för att kunna få koll på din lön och göra säkra och snabba uttag av intjänad lön när du behöver den.

Du kan göra så många uttag du vill och behöver så att du kan använda din intjänade lön när du behöver den.

Cappys tjänst fungerar dygnet runt alla dagar på året och uttagen sker med  Swish så du har pengarna på ditt konto inom bara några sekunder.

Varje uttag är kopplad till intjänad lön för en viss löneperiod och lönedag. Avdrag för eventuella uttag görs automatiskt vid utbetalning av lön på lönedagen.

Den del av din intjänade lön som du inte tar ut före lönedagen betalas ut som vanligt på den ordinarie lönedagen.

All identifiering och signering använder BankID för att säkerställa högsta möjliga säkerhet. Utbetalning med Swish Payout garanterar att personnummer och mobilnummer stämmer överens så att betalning alltid går till rätt person. Vi använder kryptering och skyddar all information som skickas och lagras i tjänsten. 

Nej, Cappy är inget lån eller kredit utan ger dig tillgång till redan intjänad lön så det behövs ingen kreditupplysning.

Om din intjänade lön inte uppdateras, kolla så att du har rapporterat och registrerat din arbetstid korrekt hos din arbetsgivare.

Informationen i appen kan vara fördröjd beroende på när och hur du arbetat och rapporterat din arbetstid, samt om din chef behöver attestera tiden innan den kan användas i Cappy-appen.

Ibland kan det vara så att intjänad lön i appen inte stämmer överens med din förväntan, det är alltid en uppskattning och beräkning baserat på information om tid, lön och skatt som vi får från din arbetsgivare och det är naturligt att det finns en viss differens.

Den intjänade lönen som visas i appen inkluderar vanligtvis endast grundlön från timlön och månadslön som rapporterats från din arbetsgivare.

Appen och specifikationen visar olika delar av din inkomst, och dina transaktioner i Cappy-appen reflekteras inte alltid på lönespecifikationen. Uttag som görs samma månad som lönen betalas ut ser du bara i appen medan uttag som görs tidigare måste hanteras som ett bruttolöneavdrag och komma med på din lönespecifikation.  På dessa uttag görs ett schablonskatteavdrag.

Lönespecifikationen visar total lön, inklusive eventuella tillägg och avvikelser som sjuklön och semesterlön, samt avdrag för skatt och övriga avgifter. Här ser du även förtida uttag på denna lön som gjorts under föregående månad.

Cappy-appen visar nettolön för timavlönat- och månadsavlönat arbete, inklusive OB och avvikelser när det är möjligt. I appen ser du även alla eventuella uttag med Cappy och tillhörande uttagsavgifter, oavsett när i tid de gjorts.

Du som medarbetare gör alltid uttagen med nettobelopp och får hela det belopp du valt utbetalt till ditt konto.

Uttag som görs samma månad som lönen betalas ut hanteras som nettolöneavdrag med vanligt skatteavdrag.

På grund av skattetekniska regler behöver dock uttag som görs tidigare än under lönedagens månad hanteras som bruttolöneavdrag och redovisas separat på lönespecifikationen. På dessa uttag görs ett schablonskatteavdrag.

Cappy har stöd för att hantera lön från flera olika arbetsgivare. Alla arbetsgivare som är anslutna till Cappy och där du har en inkomst kommer synas i appen och du kan enkelt välja vilken arbetsgivare du vill se och ta ut intjänad lön ifrån.

Om du ska byta arbetsgivare till en som ännu ej erbjuder Cappy, eller av annan anledning vill avsluta tjänsten så kontaktar du oss så hjälper vi dig vidare.

Hittar du inte det svar du letar efter?

Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig!

Rekommenderad läsning